General Management: get the mindset

Een belangrijke voorwaarde van elke leidinggevende binnen FrieslandCampina is het identificeren, het laten groeien en het uitbreiden van talent. Dit optimaal uitvoeren vraagt om een Nourishing Leadership mindset: een mindset die continue leren en ontwikkeling voorop zet met het uiteindelijke doel voor ogen.

Onze managers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie van desbetreffende bedrijfstak, met daarbij lettend op de complexiteit van verschillende markten, business processen en belanghebbenden.Van onze general managers wordt verwacht dat zij op een hoog conceptueel en strategisch niveau kunnen acteren. Ze moeten een situatie kunnen inschatten, de sterke en zwakke punten kunnen identificeren en aanpakken, om zo de toekomst van FrieslandCampina te vormen.

“De manager zorgt ervoor dat de teamleden in de juiste rol acteren, creëert rust en duidelijkheid en daarnaast inspireert en motiveert anderen.”

Een general manager leidt de weg, en neemt hierin het team mee, voorziet het team van coaching, straalt autoriteit uit, heeft de juiste balans in een constant veranderende omgeving en moet alert reageren.