Werken in ‘One’ Finance organisatie

FrieslandCampina heeft als purpose nourishing by nature – bijdragen aan betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. Dat is onze corporate ambitie voor 2020, de cijfers 5-10-15-20 vormen deze ambitieuze stip op de horizon:

  • om het volume in de belangrijkste markten jaarlijks met 5% te laten groeien;
  • om meer dan 10 miljard kilo melk te verwaarden;
  • om de omzet in 2020 te verhogen tot 15 miljard euro met een EBIT van 1,5 miljard euro en een rendement op geïnvesteerd vermogen van 15%;
  • om zowel nu als over minimaal 20 jaar financieel gezond en in harmonie met de natuur en maatschappij te zijn.

De kernactiviteiten van Finance

  • Finance in the Business weet wat de organisatie drijft, welke richting te kiezen om meer resultaat te boeken en maakt inzichtelijk wat de risico’s en kansen zijn. In dit gebied opereren we als business partner, voor zowel de Supply Chain als Go-to-Market organisatie.
  • Expert Finance bestaat uit de afdelingen corporate accounting & controlling, internal control, tax, treasury en risk management. Expert Finance stelt de richtlijnen en grenzen op waarbinnen de finance organisatie (en de rest van de organisatie) opereert. Expert Finance verzekert dat we als bedrijf in controle blijven, hun expertkennis is van toegevoegde waarde voor de gehele organisatie.
  • Shared Services voert de operationale finance activiteiten uit. Zij zijn het beste in hun werkveld: ze streven naar operational excellence, door continu verbeteren van kwaliteit, snelheid en efficiency voegen zij waarde toe aan het bedrijfsresultaat.

“Onze ‘One’ Finance organisatie, bestaande uit de onderdelen Finance in the Business, Expert Finance en Shared Services, ondersteunt FrieslandCampina in het bereiken van de route 2020 strategie.”

Onze finance mensen zorgen ervoor dat de organisatie betere beslissingen neemt door feiten, analyses en inzichten bijvoorbeeld voor marktontwikkeling, investeringen, pricing, melkverwaarding of maatschappelijk verantwoord ondernemen.