• Netherlands, Rijkevoort
 • Supply Chain - Make
 • Professional Job
 • Full-Time

Short description

Wij zijn voor de locatie Rijkevoort Cheese op zoek naar een gedreven werkvoorbereider.

 

Job description

Functieomschrijving

 

Het inplannen van periodieke onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur en installaties, binnen de aangegeven randvoorwaarden, teneinde productieverstoringen te minimaliseren en een optimale inzet van mensen en middelen te realiseren. Hiertoe o.m.:

 • Vaststellen van de aard en omvang van uit te voeren werkzaamheden
 • Vaststellen van de urgentie en werkvolgorde, alsmede de inbreng van verschillende uitvoerders
 • In samenwerking met de onderhouds technicus ramen van de benodigde manuren en doorlooptijd
 • Overleggen met opdrachtgevers over het tijdstip en de duur van de uitvoering en i.o.m. HTD en onderhouds technicus inpassen van de werkzaamheden in het totale werkaanbod van de technische dienst
 • Voorstellen van een maand- en weekplanning en voorleggen aan HTD en onderhouds technicus
 • Schriftelijk communiceren van deze planning met diverse belanghebbenden

 

Voorbereiden van de uit te voeren werkzaamheden, zodanig dat de werkzaamheden volgens planning en binnen de begrote kosten kunnen worden uitgevoerd. Hiertoe o.m.:

 • In overleg met de opdrachtgever verder in detail uitwerken van de werkzaamheden in werkschema’s, materiaalbehoeften, inbreng van specialistische derden e.d.
 • Verzamelen van tekeningen, schema’s, documentatie en vaststellen van benodigde vergunningen
 • Aanvragen van offertes voor materialen en diensten bij voorkeur leveranciers.
 • Bestellen van materialen en diensten en reserveren van materialen na akkoord van de opdrachtgever.
 • Afstemmen van e.e.a. met leidinggevende en diverse belanghebbenden.
 • Bewaken dat bestelde en gereserveerde materialen, alsmede de ingehuurde diensten tijdig beschikbaar zijn.
 • Oplossen van zich voordoende problemen i.o.m. met betrokkenen.

Coördineren van de voortgang van de werkzaamheden in uitvoering, teneinde te waarborgen dat de werkzaamheden tijdig en volgens plan worden uitgevoerd. Hiertoe o.m.:

 • Deelnemen aan de werkbesprekingen en mede bespreken van bijzonderheden.
 • Signaleren van (dreigende) afwijkingen van de planning en activiteiten, doen van voorstellen ter correctie.
 • In acht nemen en opvolgen van bedrijfs- en veiligheids- en hygiënevoorschriften en het signaleren van onveilige situaties

Uitvoeren van diverse administratieve ondersteunende werkzaamheden, zoals:

 • Op aangeven van de maintenance engineer bijwerken van inspectie- en preventieve onderhoudssystemen en het tijdig genereren van de uitvoeringsopdrachten uit het onderhoudsbeheersysteem.
 • Het bijhouden van de status van uitvoering van planbare onderhoudswerkzaamheden in het onderhoudsbeheersysteem.
 • Het up to date houden van de contractendatabase

Afhankelijk van de aard en omvang van de betreffende werkzaamheden, ondersteuning verlenen bij de uitvoering van:

 • Inspecties van apparatuur of delen van machines.
 • Periodieke onderhoudsactiviteiten.
 • Het verhelpen van werktuigkundige of elektrische storingen of beschadigingen.
 • Nieuwbouw-, modificatie-, onderhouds- of verbeterprojecten.

Deelname aan continu verbeteren

 • Deelnemen aan verbeteractiviteiten en leiden van verbeterteams met als doel prestaties binnen de afdeling te verbeteren.
 • Het bepalen en verbeteren van de “Beste Werkwijzes” binnen de afdeling en zorg dragen voor een training van de medewerkers.

Het uitvoeren van controle- & inspectierondes

Functie-eisen

 • Minimaal MBO werk- en denkniveau
 • Opleiding minimaal MBO nivo 4 techniek (bij voorkeur Electrotechniek en Werktuigbouwkunde)
 • Ten minste 1 jaar ervaring in een procesomgeving en bij voorkeur in de voedingsmiddelenbranche

 

Overige kennis

 • Wettelijk verplichte opleiding van toepassing op werkplek
 • Kennis van continu verbetertechnieken.
 • Kennis van office software en onderhoudssystemen
 • Beheersing van Office pakket.
 • Kennis van kwaliteitssystemen, -standaarden
 • .Enige kennis Engelse taal
 • Nauwkeurig, stressbestendig, gestructureerd.
 • Plannen en organiseren.
 • Veiligheids-, resultaat- en kwaliteitsgerichtheid;
 • Goed kunnen samenwerken binnen een team en met andere disciplines en goed kunnen communiceren;

Arbeidsvoorwaarden

Je salaris wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie, je ervaring en opleiding. Maar FrieslandCampina beloont niet alleen in geld. We vinden het belangrijk dat je blijft groeien. Want die ontwikkeling komt zowel onze producten als jouw carrière ten goede. Daarom investeren we in relevante opleidingen en trainingen binnen jouw vakgebied. Ook op de werkvloer merk je dat de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis tussen collega’s onderling. Zo leer je tenslotte het meest. 

Contact information

Related vacancies