• Netherlands, Wolvega
 • IT
 • Professional Job
 • Full-Time
Apply

Short description

Het Shared Service Center for Logistics Excellence (SSCLE) in Wolvega geeft support aan 415 klanten in 147 landen, verdeeld over alle 5 Business Groepen.

Door middel van Demand Planning en Customer Support wordt de marktbehoefte tijdig en compleet vertaald in forecast en orders. Vervolgens wordt de behoefte doorgespeeld naar de verschillende Planning Hubs en deze zorgen voor tijdige productie. In geval van tekorten of surplus wordt overlegd hoe dit optimaal ingevuld kan worden, waarbij waarde creatie vanuit een end-to-end FrieslandCampina perspectief centraal staat. Vervolgens wordt geschakeld met de verschillende Deliver organisaties en locaties om de fysieke verscheping te realiseren, inclusief de daarbij behorende documentatie en facturatie. Tevens wordt geschakeld met de Douane en toezichthoudende instanties (zoals het COKZ) zodat de uitvoering voldoet aan alle eisen van wet- en regelgeving.

Job description

De Business Consultant die wij zoeken begrijpt bovengenoemd proces zowel op detailniveau als ook op integraal end-to-end niveau. Kan vaststellen waar – door middel van standaardisatie – nog verdere optimalisatie kansen liggen. Kan vervolgens de stakeholders betrekken en enthousiasmeren om mee te gaan in de verandering, en het grotere algemeen belang benadrukken, zelfs daar waar dit lokaal nadelen kan opleveren. Helpt de implementatie tot een succes te maken en evalueert hoe we kunnen leren van het gevolgde proces en waar we vervolgstappen kunnen zetten. Door een diepe kennis van zowel de organisatie, de processen als de invulling daarvan in SAP termen en systemen, voegt de Business Consultant waarde toe. Het SSCLE kan hierdoor optimaal de Fighting Units ondersteunen in hun focus en ambitie om te winnen in de markt, zonder zich zorgen te hoeven maken over de ondersteunende processen.

Requirements

 • Deep conceptual and content knowledge of relevant business processes and the relationship between the business area’s in the end-to-end processes
 • Experience (>3 years) with the business processes within the field of export management
 • Education level: Master /Academic
 • Experience / knowledge (>5 yeaars minimum) of SAP in all business processes
 • Stakeholder management: able to understand and switch between different levels of management
 • Project management & implement
 • Change management
 • Strong advisory (consultancy) and interpersonal skills, able to motivate and engage others
 • Training skills
 • Affinity with process design
 • Experience with SAP and IT projects
 • Problem solving and result oriented

 

Arbeidsvoorwaarden
Je salaris wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie, je ervaring en opleiding. Maar FrieslandCampina beloont niet alleen in geld. We vinden het belangrijk dat je blijft groeien. Want die ontwikkeling komt zowel onze producten als jouw carrière ten goede. Daarom investeren we in relevante opleidingen en trainingen binnen jouw vakgebied. Ook op de werkvloer merk je dat de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis tussen collega’s onderling. Zo leer je tenslotte het meest.

 

Contact information

Related vacancies