FrieslandCampina Privacy Verklaring voor sollicitanten

Deze Privacy Verklaring beschrijft waarom en hoe FrieslandCampina jouw persoonlijke gegevens als sollicitant verzamelt, gebruikt en beveiligt.

Welke persoonlijke gegevens van jou gebruiken we?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die ons iets over jou vertelt of die ons leiden naar jou als persoon. Je deelt deze informatie met ons op het moment dat je solliciteert op een functie bij FrieslandCampina. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn naam, (email) adres, telefoonnummer en CV.

Waarom gebruiken persoonlijke gegevens?

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Om contact met je op te nemen over jouw sollicitatie of toekomstige vacatures.
  • Het sollicitatieproces.
  • Om je te contracteren en te introduceren.
  • Analyse en interne rapportage op een geaggregeerd niveau.

Waar verzamelen we jouw persoonlijke gegevens?

Jouw persoonlijke gegevens verzamelen we via onze Vacature Website en worden opgeslagen in een beveiligde database. We verzamelen jouw persoonlijke gegevens ook via direct contact met jou en wanneer je deelneemt aan een assessment.

Moet je toestemmingen geven om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken?

Nee, de wettelijke basis om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken is FrieslandCampina’s rechtmatig belang om nieuwe medewerkers te zoeken en in dienst te nemen.

Wie heeft toegang tot jouw persoonlijke gegevens?

Alleen gemachtigde FrieslandCampina medewerkers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces hebben toegang tot jouw persoonlijke gegevens. Voorbeelden zijn de manager die de vacature heeft, de HR Manager en de FrieslandCampina medewerker die verantwoordelijke is voor de werving.

FrieslandCampina stelt jouw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden tenzij deze geïnstrueerd zijn om en hoe jouw gegevens adequaat te beveiligen. FrieslandCampina gebruikt software van derden bij het sollicitatieproces. Het kan voorkomen dat FrieslandCampina persoonlijke gegevens deelt met de overheid (bijvoorbeeld met de belastingdienst). FrieslandCampina doet dat alleen als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Hoe beschermen wij jouw persoonlijke gegevens?

FrieslandCampina hecht belang aan de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens. We hebben verschillende maatregelen genomen om jou gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Er zijn meerdere manieren waarop FrieslandCampina jouw persoonlijke gegevens beschermt:

  • We verwijderen of anonimiseren alle persoonlijke gegevens die we niet langer nodig hebben.
  • Binnen FrieslandCampina zijn een Informatie Beveiligingsraamwerk en richtlijnen van kracht om te voorkomen dat jouw persoonlijke gegevens worden misbruikt, aangepast of openbaar gemaakt.
  • Alleen door FrieslandCampina gemachtigde medewerkers krijgen toestemming om met jouw persoonlijke gegevens te verwerken en zij zijn verplicht deze vertrouwelijk te behandelen.
  • Wij verstrekken jouw persoonlijke gegevens alleen aan derden met wie wij een getekend contract hebben. Dit contract bevat clausules die jouw persoonlijke gegevens beschermen. We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden indien de wet ons daartoe verplicht.

Hoe lang bewaart FrieslandCampina jouw persoonlijke gegevens?

FrieslandCampina bewaart jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het sollicitatieproces met een maximum van 4 weken vanaf het moment dat het sollicitatieproces is beëindigd. Tijdens jouw sollicitatie kun je ermee akkoord gaan dat wij jouw persoonlijke gegevens nog eens 12 maanden bewaren zodat jij informatie over nieuwe vacatures kunt ontvangen.

Hoe bewaart FrieslandCampina jouw persoonlijke gegevens?

Wij selecteren zorgvuldig de locatie en de systemen waarop wij jouw persoonlijke gegevens bewaren. We kunnen jouw persoonlijke gegevens overbrengen naar systemen in andere landen maar we bewaren jouw gegevens alleen in landen met een adequaat niveau van gegevensbeveiliging.

Hoe weet je welke persoonlijke gegevens FrieslandCampina van jou in bezit heeft?

Op jouw verzoek zullen wij een overzicht verstrekken van de persoonlijke gegevens die we van jou hebben. Indien blijkt dat de gegevens incorrect zijn of bewaard op een wijze die in strijd is met privacy wetgeving dan zullen wij deze gegevens corrigeren of verwijderen. We kunnen verzoeken hiertoe weigeren indien deze onredelijk zijn of de persoonlijke gegevens van anderen in gevaar brengt. We zullen ook verzoeken weigeren indien deze in strijd zijn met de wet. Je kunt verzoeken tot toegang, correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens door een email te sturen naar talentacquisition.nederland@frieslandcampina.com.

Met wie kun je contact opnemen als je vragen, zorgen of klachten heb?

FrieslandCampina is verantwoordelijk om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Als je vragen, zorgen of klachten hebt over de manier waarop jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt kun je een email sturen naar  talentacquisition.nederland@frieslandcampina.com. Als je niet tevreden bent over de reactie van FrieslandCampina op jouw verzoek dan kun je een klacht indienen bij jouw lokale privacy autoriteiten (in Nederland: De Autoriteit Persoonsgegevens).

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst herzien op 1 juli 2018.