Quality, Safety, Health and Environment

FrieslandCampina wil dat al haar productie- en distributielocaties op dezelfde manier omgaan met veiligheid en kwaliteit, ongeacht wat er geproduceerd wordt en waar. De methoden en standaarden zijn niet alleen van toepassing op de kwaliteit van onze producten maar ook op onze productieprocessen. Dat geldt vooral voor de productie van baby- en kindervoeding.

Als QA manager ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en voedselveiligheid van de producten die op de productielocaties worden geproduceerd. Samen met het management team van de plant creëer je draagvlak voor een proactieve kwaliteitscultuur. Je zorgt ervoor dat de productielocaties voldoen aan de hoge voedselveiligheidsstandaarden van klanten, autoriteiten en certificerende instellingen.

FrieslandCampina zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van haar mensen en iedereen die voor ons bedrijf werkt of ons bezoekt. De veiligheid en gezondheid van onze mensen is onze hoogste prioriteit. Ons SHE (Safety, Health and Environment) team is verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van ons veiligheids- en milieubeleid. Ons veiligheidsbeleid is er op gericht een veilige werkplek te creëren voor iedereen die bij FrieslandCampina werkt, omdat we willen dat al onze medewerkers, leveranciers en bezoekers veilig en in goede gezondheid weer terugkomen na hun werkdag. Als SHE-medewerker ben je ambassadeur van ons veiligheidsbeleid en draag je bij aan een “Zero Incidents” cultuur.