Project Management

Om te groeien en onze ambities te bereiken zoals vastgesteld in onze strategie, moet FrieslandCampina dagelijkse activiteiten uitvoeren, maar ook noodzakelijke transformaties door gaan via projecten, programma’s en portfolio.

Project en portfolio management is ingebed in de gehele organisatie. Op corporate niveau (Corporate Strategy) is er een centraal PPM kantoor, dat de manier van werken voor project- en portfoliomanagement binnen FrieslandCampina wereldwijd ondersteunt, onderhoudt en vergemakkelijkt. Diverse Project en Portfolio managers vergemakkelijken, coördineren en ondersteunen project en portfoliomanagement om onze manier van werken en de bouw van de juiste Project en Portfolio mogelijkheden binnen FrieslandCampina te harmoniseren.