Finance

Finance bij FrieslandCampina vraagt veel kennis van en inzicht in alle financial affairs binnen de organisatie. Finance ondersteunt de business met onder andere cash flows, liquiditeit analyses, corporate governance en andere balans berekeningen. Finance is geïntegreerd in verschillende beslissingsprocessen die leiden toe waar de organisatie nu staat.

De dagelijkse werkzaamheden van onze financiële professionals gaan veel dieper dan alleen maar cijfers. De lange termijn visie is gefocust op winst genereren, om zo toegevoegde waarde te creëren voor onze ledenmelkveehouders.

 

Als jij deel wilt uit maken van een dynamische omgeving waar je een grote impact kunt hebben op business resultaten, sluit je aan bij ons team!