• Netherlands, Beilen
 • Supply Chain - Make
 • Professional Job
 • Full-Time

Kurze Stellenbeschreibung

Wij zijn op zoek naar tijdelijke invullingen voor de rol van Operations Expert in Beilen.

Stellenbeschreibung

FrieslandCampina Domo ontwikkelt en produceert totaaloplossingen voor de kindervoedingsmarkt, variërend van losse ingrediënten en basispoeders tot complete kindervoeding, inclusief consumentenverpakking. Voor de werkmaatschappij FrieslandCampina Domo onderdeel van de Business Group FrieslandCampina Ingredients in Beilen zoeken wij een: Operations Expert (CAO8). Het betreft een aanstelling voor 1 jaar. 

 

Directe verantwoordelijkheid voor het continu verbeteren van het productieproces binnen je eigen werkgebied. Stellen van prioriteiten en functioneel aansturen van een team en de teamleider vervangen bij diens afwezigheid. Heb jij uitgebreide proceservaring, ben jij iemand die overzicht houdt, duidelijke prioriteiten stelt en ben je in staat om een leidende rol te nemen in het adviseren over en uitvoeren van complexe productieverbeteringen? Wij zien je sollicitatie dan graag tegemoet:

 

 

Taken & Verantwoordelijkheden:

 

 1. Algemene verantwoordelijkheden
 • De Operations Expert stuurt Procesbeheersers en Allround Operators functioneel aan in nauw overleg met de Teamleider. Fungeert als de rechterhand van de Teamleider en neemt tijdens diens afwezigheid zijn rol waar (zie verder hieronder);
 • Stelt prioriteiten in en voor het productieproces en bepaalt prioriteit ten aanzien van op te pakken RCA’s. Faciliteert en voert deze tezamen met het team uit;
 • Analyseert structurele productafwijkingen en klachten om afkeur te voorkomen en komt met voorstellen tot structurele verbetering;
 • Heeft directe verantwoordelijk voor het oplossen van complexe productieproblemen en het hierbij ondersteunen van teamleden;
 • Ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden in kwalitatieve en kwantitatieve zin en controleert daarbij de voortgang van processen; beoordeelt informatie en resultaten en draagt deze uit;
 • Signaleert afwijkingen die de productievoortgang (dreigen) te verstoren en stuurt bij zodanig dat de productie ongestoord doorgang kan vinden en stagnatie tot een minimum beperkt wordt
 • De functionaris analyseert middelgrote storingen en komt met verbetervoorstellen om de OEE op peil te houden;
 • Neemt deel aan en begeleidt verbeterprojecten van de afdeling en stuurt unit(s) aan ten behoeve van stabiliseren en verbeteren;
 • Begeleiden van training en opleiding aan de teamleden middels “training on the job”;
 • Is inzetbaar in de controlekamer en in het veld, beheerst het volledige productieproces (alle installaties en procescontroles);
 • Ondersteunt de Teamleider in de vertaalslag van de afdelingsdoelstellingen naar het strategisch plan van het team;
 • Verricht administratieve handelingen t.b.v. de management informatie systemen;
 • Plannen en coördineren van onderhoudswerkzaamheden uit te voeren door het afdelingspersoneel en waar nodig in overleg met technische dienst;
 • Verrichten van aan de functie verbonden administratieve werkzaamheden, zoals zorgen voor een correcte dienstoverdracht, controleren van proceslijsten;
 • Uitvoeren en ondersteunen van diverse inspecties en audits;
 • Ziet toe op het naleven van HACCP-, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en ISO, 5S, GMP en COKZ normen en milieuvoorschriften.

 

 

 

 

Bij afwezigheid van de teamleider leidinggeven aan de ploeg, zodanig dat een doelmatige werkuitvoering wordt gerealiseerd. Dit houdt onder andere in:

 • Bespreekt, beoordeelt en assisteert bij het bijstellen van de planningen op dag- en weekbasis;
 • Levert input aan Teamleider m.b.t. OGF van de teamleden;
 • Neemt deel aan overlegstructuren of zit deze voor indien nodig;
 • Onderhoudt hiertoe contacten met andere afdelingen;
 • Stelt personeelsplanning op roosterbasis bij en zorgt daarbij voor een optimale personeelsbezetting. Vertaalt hierbij de productieplanning naar een personeelsplanning;
 • Verdeelt werkzaamheden, ondersteunt en begeleidt medewerkers, verstrekt opdrachten, instrueert inzake de wijze van aanpak, draagt kennis en inzicht over.

 

 

Functie Profiel:

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding procestechnologie/levensmiddelentechnologie
 • VAPRO D (of bereid zijn dit te behalen).
 • Uitgebreide procesexpertise.
 • Zowel in teamverband als zelfstandig goed kunnen werken, maar ook het kunnen leiden van een team.
 • Goede coachende en communicatieve vaardigheden.
 • Gericht op continu verbeteren van zichzelf en het team, analytisch, besluitvaardig, resultaatgericht, initiatierijk en kwaliteitsgericht.

 

Arbeidsvoorwaarden

Je salaris wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie, je ervaring en opleiding. Maar FrieslandCampina beloont niet alleen in geld. We vinden het belangrijk dat je blijft groeien. Want die ontwikkeling komt zowel onze producten als jouw carrière ten goede. Daarom investeren we in relevante opleidingen en trainingen binnen jouw vakgebied. Ook op de werkvloer merk je dat de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis tussen collega’s onderling. Zo leer je tenslotte het meest.

 

Heb je interesse in deze vacature laat dan je CV en motivatie achter via de solliciteerbutton op de website!

 

Kontaktinformation

jobspezifische Stellenangebote