• Belgium, Lummen
 • Supply Chain - Make
 • Professional Job
 • Full-Time

Kurze Stellenbeschreibung

Als Meet & Regeltechnieker ben je binnen Friesland Campina verantwoordelijk voor het (preventief, aseptisch) onderhouden en verbeteren van het productieapparaat alsook het opheffen en voorkomen van storingen. 

Daarbij hoort o.a. :

- de standaardisatie van meet - en regeltechnische apparatuur en systemen binnen de fabriek

- het instandhouden van meet –en regeltechnische systemen en apparatuur door het correcte kalibratie plan of (aseptisch) onderhoud

- het efficiënt aseptisch preventief onderhoud uitwerken en organiseren

Stellenbeschreibung

Enkele van je verantwoordelijkheidsgebieden :

 • Geeft technisch advies aan technici en productie-operatoren bij curatief en preventief onderhoud, begeleidt en ondersteunt ze.
 • Schat tijdens een onderhoud, aan de hand van de technische bevindingen, in of de periodieken, werkinstructies en gebruikte materialen van dit onderhoud nog correct zijn, en stelt verbeteringen voor aan de maintenance engineer.
 • Krijgt probleemstellingen van operatoren en ploegverantwoordelijken m.b.t. het productieapparaat, of neemt zelf initiatief.
 • Volgt permanent het productieproces op om zoveel mogelijk te anticiperen op bepaalde problemen.
 • Houdt administratie bij m.b.t. via de werkorders van het onderhoud en/of storingen van de procesinstallatie.
 • Houdt een historiek bij van problemen van bepaalde machines, met het oog op communicatie met collega’s, verantwoordelijken en werkcoördinator.
 • Ziet bij wijzigingen aan installaties (schakelingen sequenties, parameters, elektrische schema’s) erop toe dat deze na rapportering en validatie in de technische documentatie en werkvoorschriften opgenomen worden
 • Volgt waar nodig opleidingen met betrekking tot het productieprocessen en automatisatie en neemt vakliteratuur door.
 • Beoordeelt continu het productieproces via meetings of via het analyseren van “PATCH” (bedrijfseigen systeem), formuleert verbetervoorstellen en werkt goedgekeurde verbetervoorstellen uit.
 • Opvolgen en uitvoeren van het preventief onderhoud van het aseptisch circuit en dit volgens vastgelegde schema’s met mogelijkheid tot uitbreiding op eigen initiatief. Het bijhouden van de administratie van deze en uitwerken van nieuwe en efficiëntere technieken.
 •  

Vereisten :

 • Kennisniveau hoger niet-universitair onderwijs (graduaat elektromechanica & automatisering)
 • Veiligheid en milieukennis van de verschillende toegekende processen.
 • 3 jaar ervaring in een procesomgeving (voeding)
 • Kennis van complexe elektro technieken
 • Kennis van de gebruikelijke informaticatoepassingen
 • Grondige kennis van PLC-technieken
 • Grondige kennis van SCADA en MES pakketten
 • Enige microbiologische kennis
 • Basis kennis aangaande elektromechanica/pneumatiek/hydraulica
 • Zeer goede kennis van proces automatisering, PLC en SCADA
 • Grondige kennis van meer en regeltechnische systemen en apparatuur     
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Kunnen prioriteiten leggen
 • Basiskennis van het gesproken Engels en Duits binnen zijn vakgebied, noties van spreken in de Franse taal

 

jobspezifische Stellenangebote